Formular de contact

Pentru a ne trimite un mesaj, vă rugăm să completați câmpurile alăturate*Toate câmpurile sunt obligatorii.Pentru a preîntâmpina spamul, va rugăm sa răspundeți la întrebarea de mai jos.

* Cât este 10 plus 15? (Utilizați doar cifre)  foratdrill

Documentaţii specifice etapelor de prospecţiune, explorare, exploatare a zăcămintelor de substanţe minerale utile

 • Documentaţii geologice şi tehnico - economice necesare pentru obţinerea permiselor de prospecţiune şi exploatare şi a licenţelor de explorare şi exploatare

  • pentru etapa de prospecţiune:
   • Studii de evaluare şi interpretare a informaţiilor existente;
   • Rapoarte geologice de prospecţiune semestriale, anuale şi finale;
  • pentru etapa de explorare:
   • Studii şi documentaţii specifice pentru identificarea zăcămintelor de substanţe minerale utile, evaluarea cantitativă şi calitativă a acestora şi determinarea condiţiilor tehnice şi economice de valorificare;
   • Rapoarte geologice de explorare semestriale, anuale şi finale;
  • pentru etapa de exploatare:
   • Rapoarte geologice de etapă;
   • Studiul de fezabilitate privind valorificarea resurselor minerale şi protecţia zăcământului, inclusiv planul iniţial de încetare a activităţii;
   • Planul de dezvoltare a exploatării;
   • Studiul de impact asupra mediului şi bilanţul de mediu;
   • Planul de refacere a mediului şi proiectul tehnic;
   • Studiul de evaluare a impactului social şi planul de atenuare a impactului social;
 • Proiecte tehnice de execuţie pentru foraje de alimentare cu apă.
   
 • Documentaţii geologo – tehnice ale forajelor executate (inclusiv Fişa de inventariere a forajului).

Cadru legislativ

 • LEGEA MINELOR NR. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare
 • HOTĂRÂRE NR. 1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003;
 • ORDIN Nr. 9 /2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind eliberarea permiselor de exploatare
 • ORDIN Nr. 142/ 2010 pentru modificarea Instrucţiunilor tehnice privind eliberarea permiselor de exploatare, aprobate prin Ordinul Preşedintelui ANRM nr. 94/2009
 • ORDIN Nr. 125/ 2011 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor tehnice privind eliberarea permiselor de exploatare aprobate prin Ordinul Preşedintelui ANRM nr. 94/2009
 • HOTĂRÂRE Nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică