Formular de contact

Pentru a ne trimite un mesaj, vă rugăm să completați câmpurile alăturate*Toate câmpurile sunt obligatorii.Pentru a preîntâmpina spamul, va rugăm sa răspundeți la întrebarea de mai jos.

* Cât este 10 plus 15? (Utilizați doar cifre)  foratdrill

Studii hidrogeologice

  Realizăm următoarele categorii de studii şi documentaţii geologo-tehnice:

  • Studii hidrogeologice privind delimitarea zonelor de protecţie sanitară şi a perimetrului de protecţie hidrogeologică.
   Delimitarea zonelor de protecţie sanitară şi a perimetrului de protecţie hidrogeologică are în vedere sursele de apă subterană utilizate pentru alimentarea cu apă potabilă a localităţilor şi a agenţilor economici şi se bazează pe principiul prevenirii şi combaterii poluării surselor de apă subterană.

  • Proiecte tehnice de execuţie pentru foraje de alimentare cu apă.
    
  • Documentaţii geologo – tehnice ale forajelor executate (inclusiv Fişa de inventariere a forajului).

  Cadru legislativ

  • LEGEA APELOR NR. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
  • LEGEA nr.310 din 28 iunie 2004 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996;
  • ORDIN Nr. 799/2012 privind aprobarea Normativului de conţinut al documentaţiilor tehnice de fundamentare necesare obţinerii avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor şi Anexa;
  • ORDINUL Nr.1278/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind delimitarea zonelor de protecţie sanitară şi a perimetrului de protecţie hidrogeologică;
  • HOTĂRÂRE Nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică;
  • LEGEA Nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările şi completările ulterioare;
  • LEGEA nr. 311/28.06.2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile;
  • HOTĂRÂREA nr. 898 din 10 iunie 2004 pentru aprobarea Instructiunilor privind exploatarea apelor subterane și a zonelor de interfață dintre apele dulci si cele sărate;